Kontaktkort

Klicka här för att fylla i vårt kontaktkort.
Någon kommer att hör av sig inom några dagar.

Telefon
Ulf Dagerbrant +46 (0)73-1531611

Sociala media
Hemsida: http://umea.vineyard.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/125403766744/
Tvitter: @umeavineyard

Kassör
karin.kohnberg@vineyard.se

Postadress
Umeå Vineyard
c/o Dagerbrant
Smärgelgatan 2
903 60 Umeå

Besöksadress (söndagar ca. 15-19)
Kungsgatan 47B
Umeå