ULF DAGERBRANT

Pastor och föreståndare

ulf.dagerbrant@vineyard.se

Om Ulf:

Ulf har varit huvudpastor i församlingen sedan 2011. Han brinner för att se Guds rike bli förkroppsligat och växa i människors liv. När en människa kommer närmare Jesus, blir helad, upprättat och befriad i Hans namn och lär sig leva i Hans kraft.

Ulf är gift med Anna sedan 30 år och tillsammans har de tre vuxna söner. Hans utan jämförelse största fritidsintresse är kappsegling.
Förutom arbetet i församlingen är han också anställd som Studiecentersamordnare och studieledare vid pastors- och ledarutbildningen ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) i Umeå.