Lördag – 15:00 Minikonferens tillsammans med frälsis. Spännande undervisning om att  leva i Anden. Missa det inte.

Söndag – 11:00  Gudstjänst tillsammans med frälsis
                12:30  Gemensam kyrklunch
                16:00  Nattvard på frälsis