Församlingen är för närvarande involverad i arbetet med de Romer som kommit till Umeå. Vi försöker hjälpa till med språkinlärning, husrum, arbete och sysselsättning. Vi är också involverade i det arbete Pingstkyrkan i Umeå leder och organiserar.

Församlingen har också en önskan och vision om att kunna finnas till för ensamstående föräldrar som finns i Umeå. Vi söker ännu vägar att göra detta på ett bra sätt och är öppna för förslag och idéer. Kontakta församlingens pastor om du har några.