Mission

Mission är något som varje kyrka och varje kristen är involverad i oavbrutet. Det handlar inte om någon speciell verksamhet särskild från allt annat man gör som kristen eller som kyrka utan finns med som en del av den innersta betydelsen av dessa båda ord.

En del av vår vision är att vara en kyrka som når ut med det glada budskapet om befrielse och upprättelse på livets alla områden i Jesus till människor runtomkring oss i Umeå, i Sverige och i Världen. Detta tar sig praktiska uttryck på olika sätt. Några ser du nedan.

Projekt i Sverige

Vi vill stödja och hjälpa sociala och utåtriktade arbeten i Umeå och i övriga Sverige. Vineyard är en församlingsplanterande rörelse. detta vill vi ska synas i och genomsyra också Umeå Vineyard. Ett sätt som det blir tydligt på är genom att vi vill plantera nya husgrupper i Umeå men också genom att vi längtar efter att få möjlighet att plantera en ny församling någonstans i Sverige.

Projekt utomlands

Det finns två arbeten utomlands som vi har en långvarig överlåtelse till att stöda. Än så länge har det bara handlat om regelbundet ekonomiskt stöd samt om något enstaka besök på en av de platser vi understöder. Vi hoppas kunna åka och hälsa på och få hjälpa till lite på plats inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det ena är en församlingsplantering i Odessa, Ukraina. En församling som planterats utifrån Vineyard Norden.

Det andra gäller Kasempa Vineyard, en församling i Zambia. Vi stöder deras arbete bland barn som blivit föräldralösa pga AIDS. Dels förser församlingen i Zambia många av barnen med mat regelbundet, och dels betalar de skolgångsavgifter för några av dem.