Lovsång är egentligen inte en verksamhet som vi har utan något som genomsyrar allt vi är som församling. Vi är som människor skapade att tillbe Gud och vi gör det på många sätt. Ett sätt är att lovsjunga Honom. Vineyardrörelsen har en stark tradition vad gäller lovsång och vi vill utveckla detta vidare och fungera som en lovsångsresurs för alla som vill och som finns i vår närhet. Därför är vi t.ex. med och arrangerar Umeås ekumeniska lovsångsfester en gång i månaden samt varje höst ett lovsångs- och låtskrivarseminarium. Under våra gudstjänster och andra samlingar lägger vi också mycket fokus kring lovsång och tillbedjan.

Har du frågor och funderingar kring lovsången eller om du vill ingå i ett lovsångsteam kan du kontakta Ida Groth som är ansvarig för lovsången i församlingen.