Med jämna mellanrum genomför vi i Umeå Vineyard en lärjungaskola. Den om fattar fem träffar och mellan träffarna får man en liten enkel läxa för att hålla veckans tema aktuellt under resten av veckan. Ämnena som gås igenom gör att man får tillfälle att fundera kring det egna livet tillsammans med Gud och förhoppningsvis komma lite djupare i sin vandring med Honom. Ämnena är Barnaskapet, Kallelsen, Församlingen, Uppdraget och Det kristna livet.

Vill du veta mer om dessa kurser skicka gärna ett mail till Ulf som är ansvarig för kurserna (även om olika personer kan turas om att hålla i olika ämnen).