Vi sätter väldigt stort värde på den lilla gruppen.

Vår församling är liten och familjär, men även i en liten församling är det svårt att känna alla. För att möjliggöra att vi skall kunna leva i gemenskap, och att alla blir sedda och får hjälp att utvecklas i lärjungaskap, som individ och i relationen med Gud och varandra är församlingen uppdelad i hemgrupper. Hemgruppen är även öppen för dig som ännu inte blivit kristen men som vill upptäcka vad det innebär att vara kristen och som längtar efter att växa in i den kristna trosgemenskapen.

En husgrupp består av ca 6-12 personer och samlas varje vecka, oftast på onsdagkvällar, hemma hos någon. Vad vi gör varierar från grupp till grupp och kväll till kväll, men ofta fikar vi tillsammans, berättar något om hur dagen eller veckan varit, ber och sjunger till Gud, läser Bibeln eller diskuterar något och ber för varandra. Ibland går vi ut och gör något helt annat!

Församlingen har för närvarande fyra hemgrupper. Dessa fyra grupper ses på olika ställen i stan vid olika tillfällen (men oftast någonstans på Ålidhem, Sofiehem, öst på stan och Umedalen). Vi hoppas snart kunna starta en femte. Dessutom har vi en familjehemgrupp, en Celebrate Recovery grupp och en Alpha grupp igång just nu.

Har du frågor om eller vill vara med i en hemgrupp kan du kontakta församlingens pastor och hemgruppskoordinator Ulf Dagerbrant.