Gudstjänst varannan söndag 15.00

på Frälsningsarmén, Kungsgatan 47B. Längre uppehåll under sommaren, kortare under jul och nyår.

Gudstjänsten är det tillfälle i veckan då hela församlingen träffas som en familj. Att komma till gudstjänsten ska vara som att komma hem. Våra gudstjänster består i stort  sett av fyra huvuddelar.

Lovsång och tillbedjan — I sång och musik ger vi uttryck för vår tro, vår kärlek och vår tacksamhet till Gud. Tillbedjan är vår viktigaste kallelse, och lovsången en fantastisk möjlighet att uttrycka detta. Vi vill att hela våra liv ska bli en lovsång till Gud.

Gemenskap — Fikat utgör en naturlig del av vår gudstjänst. Vi vill ge utrymme åt  det viktiga mötet mellan människor i församlingen.

Predikan — Vi tror att Bibeln är Guds ord och att Gud talar genom sitt ord till oss idag. Vi vill kommunicera vår tro på ett sätt som gör budskapet begripligt och lätt att omsätta i praktik.

Förbön — Vi vill vid varje gudstjänst erbjuda möjlighet för den som vill att ta emot förbön. Vi tror att Gud genom den helige Ande kan och vill möta våra behov.

De veckor när vi inte firar gudstjänst brukar vi fira nattvard och be tillsammans eller så gör vi något annat tillsammans från kl. 15. Vi möts nästan alltid på Frälsningsarmén (undantag tex när det är församlingsläger eller när vi firar gudstjänst med någon annan församling). Håll utkik här på hemsidan för att veta vad vi gör respektive söndag.