Celebrate Recovery är ett sorts program eller kurs för alla som brottas med  sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det skapades av John Baker och Rick Warren i Saddleback Community Church. De har kombinerat 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. Kursen och allt material är på svenska det engelska namnet till trots.

Läs mer på den svenska Celebrate Recovery sidan. Där finns också en introduktionsvideo på engelska.

Om du har frågor eller är intresserad av att gå kursen kan du höra av dig till umeavineyard@gmail.com