Tro i biblisk bemärkelse är något mycket mer än att enbart hålla något för sant. Istället handlar det om ett förhållningssätt gentemot livet, världen, varandra, oss själva och inte minst gentemot Gud. Det handlar om att räkna med och sätta sin tillit till Gud, om att lita på Gud i vardagen, om att bygga en relation till Honom och att med tiden mer och mer låta den relationen forma allt vad vi är och allt vad vi gör. Att just det ska bli verklighet i våra liv är vår djupaste längtan.

Umeå Vineyard är en evangelikal karismatisk församling. Det innebär att vi tror att Bibeln är sann i det den lär och att vi räknar med att Gud på ett övernaturligt sätt kan och vill möta människor till upprättelse, befrielse, helande och till ett helt liv. Överallt där Guds rike är verksamt upphör den här världens begränsningar och Guds övernaturliga verklighet tar över. Uppdraget som Jesus sade att Han kom för att utföra – att återupprätta och sprida Guds rike i den här världen – är nu församlingens ansvar i egenskap av Kristi kropp och vår längtan är att vi tillsammans ska få växa i det uppdraget.

Vi bekänner oss till den klassiska kristna tron, vilken vi såklart delar med alla andra kristna kyrkor och samfund, och som tidigt formulerades i den apostoliska trosbekännelsen och den niceano-konstantinopolitanska trosbekännelsen.

Vineyardrörelsen har också skrivit en framställning av hur man som rörelse uppfattar de grundläggande bibliska sanningarna, och vi ställer oss bakom också den sammanfattning.

Under rubriken ”Det viktigaste” hittar du lite till om vad vi tror och anser vara kärnan i all kristen tro.