Vineyardrörelsen har sitt ursprung i 70-talets Kalifornien. Under en tid när många människor utan kyrklig bakgrund blev berörda av Gud uppstod ett okonventionellt och avslappnat sätt att vara kyrka på som kom att inspirera många. En av frukterna från denna spännande tid är Vineyardrörelsen.

Vineyard är en evangelikal rörelse vilket bla innebär en betoning på personlig omvändelse, Bibeln som Guds ord, Jesu död för våra synder och en utåtriktad verksamhet som både inbegriper att predika evangeliet och att hjälpa dem som har det svårt. Centralt i vår tolkning av Bibeln är Jesus och hans undervisning om ”Guds rike”, dvs vad som händer när Gud återfår makten i en värld som vänt sig bort från Gud. Det betyder bla en öppenhet för och förväntan på att Gud griper in i vardagen, också på sätt som kan anses övernaturliga.  Det finns en stark betoning på relationer, vilken inbegriper både det personliga mötet med och upplevelsen av Gud, gemenskap med varandra samt omsorg om varandra och människor vi möter. Vi lägger stor vikt till tillbedjan av Gud, att ge honom äran, och i praktiken gör vi det rätt mycket i lovsången, när vi sjunger till Gud. Vi är en ganska ung rörelse och försöker hitta former att fungera på som vi själva trivs med och som är naturliga i det samhälle vi lever i.

 

John Wimber var en av de tidiga förgrundsgestalterna i Vineyardrörelsen och blev dess ledare under många år. Han var en mästare på ”oneliners” och om du klickar här kommer du till en sida där vi har samlat några av dem.