Församlingen och hur den leds

Ulf Dagerbrant är sedan mars 2011 pastor i församlingen. Det innebär bland annat att han leder arbetet i församlingens ledningsgrupp som kollektivt fattar beslut av övergripande karaktär, tex om församlingens inriktning. Församlingsledningen består för närvarande av Lars Petersson, Ulf Dagerbrant och . Större beslut diskuteras med församlingen via husgrupperna eller församlingsmöten.

Husgrupperna är små församlingar i församlingen, mindre grupper där mycket av det som sker i församlingen händer. Alla som är med i församlingen är också medlemmar i eller associerade till en husgrupp.

Många olika verksamheter i församlingen har ansvarspersoner som samordnar, planerar och leder arbetet. För att få reda på vem som är ansvarig för vad kan du prata med pastorn eller någon av husgruppsledarna.

Så mycket det går samarbetar församlingen med Studieförbundet Bilda.

Föreningen och styrelsen

För att kunna sköta ekonomiska och juridiska frågor finns det också en förening Umeå Vineyard. Vid årsmötet varje vår väljs en styrelse som för närvarande, 2019, ser ut så här: Lars Petersson (ordf.), Tobias Eriksson (vise ord.), Karin Köhnberg (kassör), Sara Sandberg (sekr.) och Emil Söderström (suppl.). Församlingens pastor är adjungerad styrelsemedlem. Styrelsen hjälper församlingsledningen genom att ansvara för den ekonomiska och juridiska biten, och leder alltså inte församlingen i fråga om vision och inriktning.

Ekonomi

Församlingens verksamhet bekostas nästan enbart med gåvor från församlingens medlemmar och andra som tycker det församlingen gör är bra och viktigt. Vill du ge en gåva till församlingen, kan du göra en inbetalning till vårt PlusGirokonto 1408994-0, eller lägga pengar i en av de blå lådor som brukar finnas framme på gudstjänsterna i samband med fikat. Under kontaktsidan finns också en liten information om hur du kan göra för att stödja församlingens arbete online. Kollekt i samband med våra samlingar har vi nästan aldrig.

Samfund

Umeå Vineyard hör till Vineyard Norden, som är ett nätverk av kyrkor förenade av relationer och gemensamma värderingar, och som utgör en del av den internationella Vineyardrörelsen. De svenska Vineyardförsamlingarna utgör Vineyard Sverige.

Vineyardrörelsen i Sverige hör till Sveriges kristna råd, och Umeå Vineyard till Umeå kristna råd.