Anna och Ulf är församlingens pastorspar. Ulf har varit anställd i församlingen sedan 2011 och arbetar framför allt med ledarskap och undervisning. Förutom att arbeta i församlingen arbetar Ulf också med ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi). Anna arbetar som sjuksköterska och i församlingen ansvarar hon för områden som bön, diakoni och evangelisation. Anna och Ulf har tre vuxna barn och deras stora fritidsintresse är segling.