Predikan av Ted Jeans

1 Item

Guds rike, församlingen och lärjungaskap

Ted Jeans besöker Umeå Vineyard och predikar kring centrala begrepp i Vineyards sätt att tänka teologi. Han utgår från Gamla Testamentet och delar viktiga sanningar om Guds rike, församlingen och lärjungaskapet.