Predikan av Lasse Petersson

7 Items

Gud ger oss mod

Lars Peterson undervisar kring att Gud ger oss mod. Predikan börjar med en sång som är bortklippt av rättighetsskäl. Vi den här länken kan du ändå höra sången. ( https://youtu.be/jPa5l9pAw3U )

Den lovsjungande församlingen (spår 2 pass 1)

Första seminariet i spår två på lovsångskonferensen ”Närmare Jesus”. Spår två riktar sig till lovsångare och ledare som inte är musiker eller sångare. Lasse undervisar om den lovsjungande församlingen.

Älskar du mig – om intimitet med Gud

Första passet i Lovsångskonferensen ”Närmare Jesus”. Lasse inleder med en gemensam föreläsning och talar om att början på allt är närheten och överlåtelsen till Gud.

Belong, Believe, Become

Lasse undervisar och vittnar om församlingens betydelse och vad som egentligen är viktigt för församlingstillhörighet och frälsning.