Predikan av Iain Brown

4 Items

Seasons of autumn

Iain Brown is preaching about A time of difficult transitions and a time to reflect and come together.

T´shuvah

Iain Brown undervisar om det hebreiska begreppet t’shuvah som betyder ungefär ”att vända sig mot Gud” i samband med en bön och nattvardssamling.

Incarnation

Iain predikar om vad det egentligen innebär att Jesus finns mitt ibland oss, att Han blivit människa, att Han blivit inkarnerad i den här världen. Han kommer också in på vad det innebär att låta Jesus inkarneras och bli kött och blod, verklighet i våra liv. Utan Honom kan vi ingenting göra. När vi gör […]