Predikan av Emil Nyström

3 Items

Faderns kärlek

Emil undervisar på en Bibelgudstjänst kring Guds kärlek utifrån Hosea.

Guds glädje – vårt gensvar

Emil predikar om Guds kärlek och glädje när Han ser på och möter oss och vilket gensvar det väcker i våra liv. Han talar också om egna erfarenheter av mötet med Gud.