Jesus

110 of 22 items

Det odelade hjärtat (1/4)

by

Ulf undervisar om hur viktigt det är att vi försöker hålla våra hjärtan odelat fokuserade på Gud. Han har älskat oss och givit oss allt. Han längtar efter att vi ska ge vårt odelade gensvar till Honom.

Vad händer när Jesus kommer nära?

by

Ulf predikar om vad Jesus gör med oss när vi möter Honom. Hur vi först möter heligheten, sedan oss själva och till slut befrielsen från Han som vill oss väl. Livet ställer ofta till det för oss men Han vill återföra oss till de människor Han skapade oss att vara. På grund av lite tekniska […]

Jesus på härlighetens berg

by

Ulf har bibelstudie om Lukas kapitel 9 om tillfället då Jesus förhärligas. Det handlar mycket om Guds närvaro och om vad den här händelsen kan betyda i ett större frälsningshistoriskt perspektiv.

T´shuvah

by

Iain Brown undervisar om det hebreiska begreppet t’shuvah som betyder ungefär ”att vända sig mot Gud” i samband med en bön och nattvardssamling.

Jesus är uppstånden!

by

Ulf Dagerbrant predikar på den ekumeniska påskdagsgudstjänsten i Korskyrkan. Han undervisar krong hur uppståndelsen kan fungera som ett bevis för det Jesus sa va sant, hur uppståndelsen kan vara vår vägvisare och vad uppståndelsen kan få för konsekvens bevis vägvisare konsekvenser

Vad är Guds nåd egentligen

by

Ulf pratar om att vi sällan är så fria som vi tror men att Guds nåd alltid är större än vi tror. Nåden är så stor att den blir anstötlig för dem som inte är med på vägen.

Incarnation

by

Iain predikar om vad det egentligen innebär att Jesus finns mitt ibland oss, att Han blivit människa, att Han blivit inkarnerad i den här världen. Han kommer också in på vad det innebär att låta Jesus inkarneras och bli kött och blod, verklighet i våra liv. Utan Honom kan vi ingenting göra. När vi gör […]

En relation som förändrar

Jesus vill att vi ska leva i Hans närhet, i Hans vilja och i relation till Honom. En relation bygger på ömsesidigt förtroende och ansvar. Tar vi vårt ansvar i relation till Jesus? Denna predikan handlar därför om vad Jesus egentligen vill med ditt liv, varför Bibeln egentligen ser ut som den gör och hur […]