Bibelböcker

7 Items

Apostlagärningarnas huvudbudskap

Viktig undervisning av David om Apostlagärningarna. ”The big picture” i apostlagärningarna är 1) Det är evangeliet om Jesus som är budskapet, 2) Församlingen är redskapet och 3) Det är Anden som är kraften

Kan vi förstå Bibeln?

Ulf undervisar en del om några tolkningsvetenskapliga problem och hur vi kan lära oss att läsa Bibeln på ett bra sätt.

Johannes 21 – Bibelstudie

David Wiljebrand undervisar om händelsen vi d sjön efter Jesus uppståndelse när Petrus möter Jesus och får sin kallelse förnyad.

Romarbrevet 8 – Nåd och kärlek från Fadern

Den här söndagen var Umeå Vineyard på besök i Skellefteå för att möta Skellefteå Vineyard och predikan ingår i deras tema för våren som är Romarbrevet. Predikan handlar om Romarbrevet kapitel 8 och tar förutom några inledande historiska fakta om Romarbrevet upp teman som nåd, den helige Ande, hur vi blir mer lika Jesus och […]