Iain Brown undervisar om det hebreiska begreppet t’shuvah som betyder ungefär ”att vända sig mot Gud” i samband med en bön och nattvardssamling.