Lasse Petersson undervisar om vikten av tillbedjan i våra liv.