Till att börja med talar Ulf en del om att vi nu verkar gå in i ”Josua-tider” i Umeå. En tid då Guds rike ska utbredas på ett särskilt sätt. vi behöver vara redo och göra det Gud har satt oss att göra. Sedan kommer en del om enhet och sist en kortare förklaring till nattvarden.