Första passet i Lovsångskonferensen ”Närmare Jesus”. Lasse inleder med en gemensam föreläsning och talar om att början på allt är närheten och överlåtelsen till Gud.