Ulf undervisar om hur vi på bästa sätt kan leva i Guds kraft. Hur vi lever fyllda av den helige Ande, inte bara ibland utan hela tiden.