Ulf undervisar en del om några tolkningsvetenskapliga problem och hur vi kan lära oss att läsa Bibeln på ett bra sätt.