David Wiljebrand undervisar om händelsen vi d sjön efter Jesus uppståndelse när Petrus möter Jesus och får sin kallelse förnyad.