Bibelstudie om Matteus 14:22-33 där Petrus går Jesus till mötes på vattnet.