Sara lyfter fram hur Jesus framställs i Uppenbarelseboken och hur vi kan lära oss mera om vem Han är genom den boken.