Hela våren behandlar vi Jesus i våra predikningar. Denna predikan är den sista i serien om Jesu viktigaste budskap. Här inleds med en mycket snabb repetition av de två föregående predikningarna och sedan kommer vi in på hur konflikten mellan rikena ser ut. På vilket sätt hamnar Jesus i konflikt med den här världen? Predikan berör konfrontationsområdena andemakter, sjukdom, naturen, synden och döden. Leticia Amaral delar också ett härligt vittnesbörd och undervisar om hur vi kan bejaka Guds rike i våra liv och låta Jesus hjälpa oss med sånt som ansätter oss, t.ex. sjukdomar.