När Jesus kom bar Han med sig och upprättade Guds rike på ett nytt sätt. Detta får konsekvenser på många plan för oss människor. I den här predikan talas dels om hur vår nuvarande situation ser ut med utgångspunkt i George Eldon Ladds kända ”redan nu men ännu inte”, och dels om hur det påverkar t.ex. vårt sätt att relatera till Gud, till varandra, till skapelsen och inte minst till oss själva.