Viktor undervisar om Jesu liknelser i allmänhet och liknelsen om sådden i synnerhet.