Iain predikar om vad det egentligen innebär att Jesus finns mitt ibland oss, att Han blivit människa, att Han blivit inkarnerad i den här världen. Han kommer också in på vad det innebär att låta Jesus inkarneras och bli kött och blod, verklighet i våra liv. Utan Honom kan vi ingenting göra. När vi gör oss beroende av Honom är det Han som verkar i och genom oss. Inte på grund av vad vi kan göra för Honom utan helt enkelt på grund av vem Han.

Sången Carbon Ribs med John Mark McMillan finns på Youtube länken.