Detta är ett bibelstudie kring hur vi kan höra Gud tala och en del om hur vi faktiskt kan veta att det är Gud som talar.