Ulf berättar först om en del intressanta, glädjande och spännande förändringar i församlingen i och med terminsstarten januari -17. Förändringar som sker för att församlingen växer. Han fortsätter sedan genom att undervisa först om tillbedjan och sedan om hur Gud tänkte sin närvaro på Jorden genom sin Ande och hur vi som enskilda och församling kan ta del av Anden och leva med Honom för att Guds rike ska spridas på jorden. Olika Bilder av Jesus och Fadern påverkar vår gudsbild. Det hinns också med en del uppmuntrande statistik om hur den världsvida församlingen växer så det knakar. Vi lever i en väckelse med en omfattning världen aldrig tidigare skådat.