Emil predikar om Guds kärlek och glädje när Han ser på och möter oss och vilket gensvar det väcker i våra liv. Han talar också om egna erfarenheter av mötet med Gud.