David undervisar utmanande och insiktsfullt om gemenskapens plats i våra liv utifrån 1a Johannes brev.