Emil Söderström, en av församlingens pastorsstudenter, undervisar om vikten av förebilder i våra liv och vilka roller olika förebilder kan ha.