Sara Petersson predikar kring temat att komma i funktion och tar upp hur Gud vill använda våra naturliga gåvor på ett övernaturligt sätt.