Jesus vill att vi ska leva i Hans närhet, i Hans vilja och i relation till Honom. En relation bygger på ömsesidigt förtroende och ansvar. Tar vi vårt ansvar i relation till Jesus? Denna predikan handlar därför om vad Jesus egentligen vill med ditt liv, varför Bibeln egentligen ser ut som den gör och hur relationen med Jesus kan komma att förändra hela ditt liv.