Ulf fortsätter miniserien om att leva med ett odelat hjärta och låta allt i livet ära och tala om Fadern och evangeliet. Som exempel används pengar, sex och makt. Den här delen handlar om sex. Kyrkan har inte alltid haft ett sunt förhållningssätt till sex och till kroppslighet över huvud taget. Gud ville något bra med vår sexualitet. Han har gett oss en ordning för hur det fungerar bra. För att vi ska fungera bra behöver vi följa Hans instruktioner på det här området precis som med allt annat i livet.