Första seminariet i spår två på lovsångskonferensen ”Närmare Jesus”. Spår två riktar sig till lovsångare och ledare som inte är musiker eller sångare. Lasse undervisar om den lovsjungande församlingen.