Ulf undervisar kort om bön och ger sedan en översikt över Umeå Vineyard just nu. Vad står församlingen i just nu, vilka verksamheter är på gång och hur förväntas den nära framtiden se ut för församlingen. Efter det ber vi för församlingens olika delar, Umeå och världen.

00:00   Intro
03:00   Undervisning om bön
11:28     Info om församlingen
41:05    Böneämnen
42:57    Tillbedjan, lovsång, ekonomi och gemenskap
45:18    Fokus på Jesus – tillbedjan
46:00   Söndagar och gudstjänster
47:10    Hemgrupperna
48:35   Barnkyrkan
50:25   Mission och socialt arbete
53:05   Kort undervisning om bön
53:47   Ledarskapet
57:45   Umeå Stad, världen och mer kärlek till Gud och till varandra
1:00:30 Fokus på Jesus – tillbedjan