Lasse undervisar och vittnar om församlingens betydelse och vad som egentligen är viktigt för församlingstillhörighet och frälsning.