Vi startar en ny undervisningsserie som vi kallar ”Att komma i funktion – som individ och som församling” i och med vårterminen -16. Här är introduktionspredikan. Vi glömmer ofta varför vi ska komma i funktion och fokuserar på våra gåvor och vår ministry. Istället är det kroppens bästa och utveckling som borde vara i fokus. Detta är en översikt över en del av frågorna kring gåvor, Kristi kropp och vi som individer.

Tyvärr är ljudkvaliteten lite dålig.