Ulf predikar om hur vi kan se på vad äkta kärlek är. Guds kärlek är självutgivande och uppsökande. Det är Hans kärlek vi ska ha som förebild.