Predikan från april 2016

4 Items

Äkta kärlek

Ulf predikar om hur vi kan se på vad äkta kärlek är. Guds kärlek är självutgivande och uppsökande. Det är Hans kärlek vi ska ha som förebild.

T´shuvah

by

Iain Brown undervisar om det hebreiska begreppet t’shuvah som betyder ungefär ”att vända sig mot Gud” i samband med en bön och nattvardssamling.

Jesus sänder ut de 72

Ulf predikar utifrån Lukas 10 om när Jesus sänder ut de 72 lärjungarna. Först en del förklaringar kring texten och sedan en del undervisning om att ledarskap i Guds rike bör var delat samt varför Jesus inte uppmuntrar lärjungarna när de kommer tillbaka efter att ha gjort det Han bad dem.