Predikan från februari 2016

8 Items

Guds glädje – vårt gensvar

by

Emil predikar om Guds kärlek och glädje när Han ser på och möter oss och vilket gensvar det väcker i våra liv. Han talar också om egna erfarenheter av mötet med Gud.

Vad är Guds nåd egentligen

Ulf pratar om att vi sällan är så fria som vi tror men att Guds nåd alltid är större än vi tror. Nåden är så stor att den blir anstötlig för dem som inte är med på vägen.

Den lovsjungande församlingen (spår 2 pass 1)

Första seminariet i spår två på lovsångskonferensen ”Närmare Jesus”. Spår två riktar sig till lovsångare och ledare som inte är musiker eller sångare. Lasse undervisar om den lovsjungande församlingen.