Predikan från januari 2016

3 Items

Nattvardsundervisning i samband med böneveckan

Till att börja med talar Ulf en del om att vi nu verkar gå in i ”Josua-tider” i Umeå. En tid då Guds rike ska utbredas på ett särskilt sätt. vi behöver vara redo och göra det Gud har satt oss att göra. Sedan kommer en del om enhet och sist en kortare förklaring till […]

Visionsdag – Om vart vi är och vart vi är på väg :)

Ulf berättar om vad han ser i församlingen just nu. Vart vi är, vad vi är bra på och vad vi är mindre bra på. Hur församlingens vision ser ut och hur församlingens ledarteam tror att den närmsta framtiden kommer att se ut. Till slut går Ulf igenom ”Församlingsgubben” och allra sist får vi höra […]