Predikan från oktober 2015

2 Items

En relation som förändrar

Jesus vill att vi ska leva i Hans närhet, i Hans vilja och i relation till Honom. En relation bygger på ömsesidigt förtroende och ansvar. Tar vi vårt ansvar i relation till Jesus? Denna predikan handlar därför om vad Jesus egentligen vill med ditt liv, varför Bibeln egentligen ser ut som den gör och hur […]

Lost and Found

Jesus är den som mest och bäst har uppenbarat Gud för oss. För att lära känna Gud och Hans karaktär är det bästa sättet därför att lära känna Jesus. I den här predikan undervisas om tre liknelser (från Lukas 15) som Jesus använder för att förklara hur mycket Gud saknar det som är förlorat och […]